Digitaal Logboek
Klik hier
Login

Brandwerende Doorvoeringen

In elk gebouw zijn brand- en rookscheidingen aangebracht. Om e-kabels, diverse leidingen en ventilatiekanalen door het gebouw te leggen, worden er sparingen gemaakt in de wanden, vloeren en nog belangrijker door de brandscheidingen. Echter, bij deze sparingen en doorvoeringen wordt de functie van de brand- en rookscheidingen teniet gedaan. Om aan de eisen van het Bouwbesluit te voldoen en de brandscheidingen te herstellen, dienen de sparingen en de doorvoeringen brandwerend afgedicht te worden.

Brandmanchetten zijn ontworpen om de verspreiding van brand- en rookontwikkeling van het ene brandcompartiment naar het andere te voorkomen waar PVC en andere kunststofleidingen door brandwerende wanden en vloeren gelegd zijn. Een brandmanchet is een ronde manchet die om de kunststof en evt. aluminium leiding wordt gemonteerd, ter hoogte van waar de leiding door de wand of vloer gaat. Brandmanchet op grafietbasis (vochtongevoelig) welke bij brand opschuimt en de ontstane sparing weer brandwerend afdicht.

Om te voorkomen dat brand zich kan verplaatsen van het ene brandcompartiment naar het andere brandcompartiment, dienen er brandkleppen aanwezig te zijn in de ventilatiekanalen. Deze brandkleppen dienen op de correcte wijze te worden aangebracht in de brandscheiding of buiten de brandscheiding. Wanneer er brand uitbreekt, sluit de brandklep door de temperatuurstijging. Zo wordt voorkomen dat de brand zich verplaatst van het ene brandcompartiment naar het andere brandcompartiment.

Zijn de sparingen en doorvoeringen in uw gebouw brandwerend?