Digitaal Logboek
Klik hier
Login
Hoe brandveilig is uw gebouw?
Doe de GRATIS
Quickscan quickscanGRATIS Quickscan

Brandveiligheid & Techniek Noord

Voor de brandveiligheid van uw gebouw wil BT Noord, u als eigenaar, gebruiker en/of gebouwbeheerder, graag volledig ontzorgen. Laat uw gebouw regelmatig op brandveiligheid controleren zodat u blijft voldoen aan de geldende regelgeving en de continuïteit van uw bedrijf gewaarborgd is!

Advies
Advies &
Inventarisatie

Heeft u twijfels over de brandveiligheid van uw gebouw(en), een brief ontvangen van de brandweer of een andere instantie, omdat uw gebouw niet voldoet aan de brandveiligheidsvoorschriften? We helpen u graag om de bestaande situatie te inventariseren en u daarover te adviseren.

Lees meer
Begeleiding & uitvoering
Uitvoering &
Begeleiding

Naast advies verzorgen we ook de montage en installatie van de brandwerende doorvoeringen en voorzieningen. Dit voeren wij uit en begeleiden deze projecten. De werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de geldende wet- en regelgeving en door vakbekwame monteurs.

Lees meer
Beheer & onderhoud
Beheer &
Onderhoud

Gebouwen hebben onderhoud nodig. Ook op het gebied van brandveiligheid. Het beheer en onderhoud van de brandwerende doorvoeringen en voorzieningen kunt u dan ook bij ons onderbrengen. Zo voldoet u altijd aan uw zorgplicht zoals opgenomen in het bouwbesluit.

Lees meer
“Iedereen heeft het recht
op zijn eigen brandje”
Lees meer >>
slider