Digitaal Logboek
Klik hier
Login

Brandwerend Plaatmateriaal, Wanden en Isolatie

Het grootste gedeelte van een gebouw bestaat uit wanden (zowel binnen als buiten), plaatmateriaal en isolatie. Sommigen van deze materialen zijn altijd zichtbaar, andere materialen worden juist ‘verborgen’. Denk aan bouwmaterialen in de vloer-, dak- en/of in de wandconstructie. Platen, blokken en isolatie worden veel toegepast voor het brandwerend maken van constructies. Tevens worden deze producten vaak in combinatie met andere producten in het werk of in een werkplaats of fabriek samengevoegd tot een geheel. Aan dat geheel wordt dan een bepaalde eis gesteld op het gebied van brandwerendheid en brandreactie (WBDBO / Euroklasse).

Om uitbreiding van brand in een gebouw te voorkomen, is het belangrijk dat er in het gebouw brandcompartimenten zijn. Een brandcompartiment is een deel van het gebouw dat – wanneer er brand ontstaat in dat deel – deze brand zich gedurende een bepaalde tijdsduur – minimaal twintig minuten – binnen dat compartiment blijft. Mensen die zich in dat compartiment bevinden, moeten in staat zijn binnen 30 seconden een veilige ruimte te bereiken. Dit in verband met verstikking door rook.

Bouwbesluit over brandcompartimenten

In het Bouwbesluit is brandcompartimentering een belangrijk onderdeel. Hierbij gaan we uit van het beheersbaar houden van een eventuele brand. De maximale oppervlakte van een brandcompartiment staat op 1.000 m². Dit geldt voor (de meeste) nieuw te bouwen panden*.
Het pand wordt onderverdeeld in brandcompartimenten door dusdanige constructies te plaatsen die voldoende weerstand bieden tegen brand. Bij een eventuele brand blijft dit gevaar voor een bepaalde periode binnen één brandcompartiment. Eventueel aanwezige deuren, openingen en/of ramen moeten zelfsluitend en brandwerend zijn.

Aanpassen brandcompartimenten voor uw veiligheid

Ons team van ervaren medewerkers zorgen voor de aanpassingen en het verbeteren van uw brandcompartimenten. Rook- en brandscheidingen waarderen wij op, vervangen deuren en ramen en plaatsen – wanneer nodig – compleet nieuwe wandconstructies. Natuurlijk maken wij hierbij gebruik van getest en gecertificeerde brandwerende materialen.

Is uw pand brandveilig?

Wilt u weten of uw pand voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit als het gaat om brandveiligheid? Neem dan contact met ons op voor het maken van een afspraak. Het gaat om de veiligheid van u en uw werknemers.

* Er zijn mogelijkheden om grotere ruimten te maken door één of meerdere gelijkwaardige oplossingen.